Bij Indomi sluit u een sociaal woonkrediet af voor een huis of appartement. Hiervoor doen wij beroep op de onafhankelijke makelaar Assuritie NV.

De maximale geschatte waarde van de aan te kopen of te realiseren woning mag, volgens de normen van het Vlaams Gewest, maximaal 236.000 euro bedragen. Dit bedrag wordt met 5% verhoogd per persoon ten laste (inwonende kinderen, ouders en gezinsleden met een ernstige handicap).

U kunt 100% van de geschatte waarde van uw woning lenen – zonder dat uw rentevoet daardoor wijzigt. Indien u meer dan 80% van de geschatte waarde van uw woning leent, dient u wel rekening te houden met een eenmalige bijdrage voor de waarborg van het Vlaams Gewest.

U betaalt vanaf 1 juli 2017 een dossierkost van:

  • 500 euro bij een nieuwe lening
  • 250 euro bij herfinanciering, weder opname, ten laste neming, rentevoet- of duurtijdherziening

Bovendien wordt het ereloon gehalveerd voor de notariële leningsakte van de lening.

U ontvangt 250,- EUR extra vermindering op de kosten van de notariële aankoopakte bij toepassing van verlaagd registratierecht (5% sinds 1/1/2002).

Bijhorende verzekeringen worden in één moeite mee geregeld: de schuld-saldoverzekering kan mee ontleend worden. Bijkomend kan u een bijhorende veilige woningverzekering (brandverzekering) afsluiten zodat uw sociale lening en woning optimaal verzekerd zijn.

Bij Indomi speelt de hoogte van uw inkomen geen rol voor het verkrijgen van een sociale lening en heeft u geen wachttijden. Onze volledige prospectus kan u op aanvraag bezorgd worden.

Wij garanderen de fiscale aftrekbaarheid van uw hypothecaire lening, conform de nieuwe reglementering van toepassing sinds 1/1/2015.

Bovendien helpen wij u graag bij de aanvraag voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen.

* Om uw aanvraag te kunnen behandelen, moet de kredietverlener de bestanden van de Centrale voor kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, zijn eigen bestanden en eventueel de bestanden van Atradius, kredietverzekeraar, raadplegen.